Więcej informacji

Zakres wykonywanych prac

I. Naprawa i regulacja okien i drzwi
Naprawa i regulacja oraz uszczelnienie okien i drzwi umożliwia przedłużenie czasu ich użytkowania oraz pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wymianą uszkodzonych części okiennych i drzwiowych tj: zamki, zasuwnice, zaczepy itp.

Naprawa okien i drzwi obejmuje następujące prace:

  • wymiana lub naprawa okuć okiennych i drzwiowych
  • konserwacja okuć ( smarowanie okuć )
  • przeróbki okuć już nie produkowanych
  • zmiana systemu otwierania okien i drzwi

Regulacja okien i drzwi obejmuje następujące prace:

  • ustawienie geometrii skrzydła do ościeży
  • regulacja docisku skrzydła do ościeży
  • konserwacja okuć ( smarowanie okuć )

II. Uszczelnianie okien i drzwi
Uszczelnienie okien i drzwi poprzez wymianę starych uszczelek umożliwia zmniejszenie kosztów ogrzewania, obniżenie poziomu hałasu dobiegającego z zewnątrz oraz zmniejszenie ilości pyłów lotnych przedostających się poprzez nieszczelne okna do pomieszczeń.

Uszczelnianie obejmuje następujące prace:

  • demontaż starych uszczelek
  • montaż nowych uszczelek ( posiadamy wszystkie typy uszczelek montowanych w oknach w naszym kraju )

III. Renowacja okien i drzwi – okna i drzwi drewniane
Renowacja okien i drzwi drewnianych  ma na celu przywrócenie do stanu pierwotnego powłoki lakierniczej . Prace te niezbędne są w oknach i drzwiach zabytkowych. Renowację również wykonuje się w domach i mieszkaniach prywatnych.

Renowacja obejmuje następujące prace:

  • zabezpieczenie lub demontaż szyb
  • opalanie i szlifowanie okien
  • szpachlowanie
  • malowanie farbą podkładową oraz nawierzchniową